Arbejdsmiljø

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.
I LME A/S er der konstant fokus på at sikre et godt arbejdsmiljø, trivsel og udvikling for alle vores ansatte.

Vi overholder selvfølgelig arbejdsmiljøloven, dvs. nu gældende love og andre relevante krav samt følger diverse branchevejledninger, således at vi sørger for et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle vores ansatte.

Vores arbejdsmiljøorganisation (AMO) består af følgende personer:

Arbejdsgiver:
Direktør Thomas Hougaard Nielsen

Arbejdsleder:
Carsten Frid, formand for firmaets arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljø-repræsentant:
Mark Grarup

Ekstern konsulent:
Finn Bjerring Kjeldsen, fbk-arbejdsmiljø

Da vi prioriterer arbejdsmiljø meget højt, har vi valgt at tilknytte den eksterne konsulent for at få god og optimal sparring omkring vores arbejdsmiljøindsats.

Organisationen afholder fast 4 årlige møder og derudover efter behov.

Imellem hvert møde har AMO en uanmeldt rundering på udvalgte byggepladser. Her fokuseres på evt. fejl og områder hvor der vil kunne være mulighed for forbedring. Foto bruges i vid udstrækning til dokumentation og videreformidling til alle ansatte.

På de enkelte byggepladser nedsættes et arbejdsmiljøudvalg såfremt der er behov herfor.

Nye medarbejdere får via vores personalecirkulære oplyst kontaktnumre til AMO straks ved ansættelsen. Vores organisation er meget flad og det er altid let at komme i kontakt med AMO.