Kvalitet

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

Kvalitet til tiden – det forpligter!

Organisation
På hvert enkelt projektet sammensættes et kvalificeret hold, som har særlig erfaring med projekter af samme kompleksitet og udfordringer. På alle projekter er en erfaren byggeleder, der sikrer en løbende fremdrift i processen samt varetager den daglige kontakt til de øvrige interessenter i projektet (bygherre, underleverandører, brugere mv.)

Dokumentstyring
Projektdokumenter styres på flg. måde

  • Et sæt opbevares i vort tegningsarkivet til kontrol på kontoret
  • Et sæt opbevares på byggepladsen
  • Min. et sæt anvendes på byggepladsen
  • Et kontraktsæt (udbudsmateriale) opbevares sammen med tilbuddet på kontoret

Alle ændringer i projektet anføres i førstkommende byggemødereferat med gyldighedsdato.

Alle ændringer skal markeres tydeligt på tegningen og angives på tegningshoved sammen med ændringsdato og udgave. Revideret tegningsliste skal følge hver tegningsrevision.

LME A/S har generelt en meget stram dokumentstyring. Alle indkøb, løn og underentreprenører konteres altid direkte ved modtagelse i vor entreprisestyringsprogram Artesa.

Således kan alle produkter og ydelser følges dagligt, og vi sikrer at der er gennemsigtighed igennem hele byggeprocessen.

Indkøb
Straks efter kontraktindgåelse er det yderst vigtigt, at der kontraheres med alle underentreprenører og alle leverandører, så vi kan sikre den optimale leverance. Underentreprenører inkluderes allerede i kontraktfasen i vor tidsplan, således at leveringssikkerheden opnås.

Kontrol
Kontrol af arbejderne består dels af en kontrol af de materialer som indbygges er korrekte, i form af en modtagekontrol. Dels proceskontrolleres arbejderne tæt af vor kontrolmedarbejdere. Kontrollen foretages i vid udstrækning med sporbar fotodokumentation. Forhold af betydning for sikkerhed og miljø indgår i modtagekontrollen.
Modtagekontrollen omfatter:

  • Når materialerne ankommer til byggepladsen kontrolleres, at det leverede er i rette mængder og kvalitet, og kontrollen dokumenteres.
  • Såfremt det fremgår af projektet, eller at firmaet finder det af betydning for kvaliteten af eget arbejde, foretages en udbygget modtagekontrol for enkelte materialer. Denne særlige kontrol vil fremgå af et modtagekontrol skema