Biomassefyr. Kraftvarmeværk, Lisbjerg Etablering af halm- og flislager