3 boligblokke, Elstedhøj II, Lystrup Tag- og facaderenovering