Hammel Renseanlæg Ombygning af eksisterende slambygning