Brodæk Mindebrogadebroen, Aarhus Udskiftning af vestligt brodæk